Nasze realizacje

PKP Kraków – Nastawnie Płaszów i Bieżanów – 03-11.2018r.

– Wykonanie instalacji c.o. wod-kan, wraz z technologią wytwarzania ciepła, montaż gazowych pomp ciepła

Uniwersytet  Ekonomiczny we Wrocławiu – 08-10.2018r.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dębowcu – 06-09.2017r.

– Wykonanie instalacji c.o. wraz z budową  kotłowni o mocy 320 kW

Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie – 01-09.2017r.

– Wykonanie instalacji c.o.

Uzdrowisko Horyniec w Horyńcu Zdroju – 08-11.2016r.

– Wymiana instalacji c.o.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Częstochowie – 06-08.2016r.

-  Wykonanie instalacji c.o.

Zespół Szkół im. W. Biegańskiego w Częstochowie – 06-08.2016r.

- Wykonanie instalacji c.o.

Budowa Zespołu Mieszkalno-Usługowego w Krakowie – 04–11.2016r.

- Wykonanie instalacji c.o. , ciepłej i zimnej wody, kanalizacji.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej –2015r.-2016r.

– Wykonanie instalacji c.o., ciepłej i zimnej wody,  kanalizacji, węzła cieplnego o mocy

910 kW, oraz instalacji kolektorów słonecznych.

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach - 2014r.

- Przebudowa kotłowni gazowej z montażem 2-ch kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 340 kW

Przedszkole Miejskie Nr.2 w Krynicy-Zdroju - 2014r.

- Przebudowa kotłowni gazowej 180 kW,  instalacji gazowej, wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Szkoła Podstawowa w Oleszycach - 2014r.

- Przebudowa kotłowni gazowej  o mocy 311 kW

Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach - 2014r.

-  Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., oraz adaptacja istniejących łazienek na pokoje kąpielowe dla niepełnosprawnych.

PDM "GODROM"  - 2013r.

– Przebudowa kotłowni gazowej o mocy 45 kW

Szkoła Podstawowa Nr. 2 w Ropie - 2013r.

-  Przebudowa kotłowni 130 kW wraz z instalacją centralnego ogrzewania.

Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej - 2013r.

- Budowa kotłowni gazowej 130 kW i instalacji c.o. i c.w.u.,  wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Sędziszowie Małopolskim - 2013r.

– Budowa kotłowni 90 kW, wraz z przebudową instalacji gazowej.

Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu -2012r.

- Przebudowa kotłowni gazowej o mocy 550 kW wraz z automatyką.

BST "GODROM" w Gorlicach – 2012r.

- Budowa kotłowni olejowej 250 kW z magazynem oleju 10 tyś. litrów, wraz z instalacją  c.o.

Zespół Szkół im. J. K. Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym – 2012r.

- Wykonanie kotłowni gazowej 150 kW wraz z instalacjami c.o. i c.w.u.

Dom Zdrojowy w Wapiennem – 2012r.

- Wykonanie instalacji c.o. z montażem grzejników, instalację wod-kan oraz budowę kotłowni gazowej.

Budowa hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno- biurowym dla TLC O/Gorlice – 2011 - 2012r.

– Budowa instalacji kanalizacji deszczowej,  kanalizacji sanitarnej, przyłącz wodociągowy, wraz z budową kotłowni gazowej 170 kW.

Szkoła Podstawowa w Czudcu

W 2009r w ramach zadania: Modernizacja kotłowni gazowej 130kW wraz z wymianą instalacji c.o. w Budynku Szkoły Podstawowej w Czudcu zamontowano kocioł gazowy kondensacyjny 130kW  De Dietrich, oraz instalację c.o. w systemie KAN-them Steel wraz z wymianą grzejników.

Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdrój

W 2010r dokonano wymiany instalacji c.o. na instalację w systemie KAN-them Steel oraz PP wraz z montażem grzejników AL.

Zespół Szkół w Babicy

W 2010r w ramach zadania Modernizacja kotłowni gazowej i instalacji c.o. w Budynku Zespołu Szkół w Babicy zamontowano kocioł gazowy kondensacyjny 130kW  De Dietrich, oraz instalację c.o. w systemie KAN-them Steel wraz z wymianą grzejników.

Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu

W 2010r. dokonano wymiany instalacji c.o. wraz z montażem grzejników.

OSP w Wilkowisku

W 2010r wykonano nową instalację c.o. z montażem grzejników oraz budowę kotłowni gazowej 65kW De Dietrich.

Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju

Wymiana instalacji c.o.2011r – Montaż nowej instalcji w technologi KAN-therm Steel wraz  z montażem nowych grzejnków.

Gimnazjum w m. Załucznem

W ramach zadania; Modernizacja kotłowni w Budynku Gimnazjum w 2011r.wykonano demontaż starego oraz montaż nowego kotła olejowego 100kW De Dietrich wraz  z magazynem oleju 10 tyś. litrów.

Szkoła Podstawowa w Buchcicach

Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o. - 2011r. W ramach zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Buchcicach dokonano wymiany instalacji gazowej, instalacji c.o. wraz  z wyminą grzejników oraz kotłownię gazową z kotłem kondensacyjnym 90kW  De Dietrich

Zespół Szkół w Jabłonicy Polskiej

Modernizacja  kotłowni gazowej 130kW – 2011r. Zamontowano kocioł gazowy kondensacyjny 130kW De Dietrich z montażem aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej

TLC O/Gorlice

W ramach zadania – budowa hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno biurowym od 11.2011 do 04.2012r. wykonano: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną zwnętrzną, przyłącz wodociągowy, budowę kotłowni gazowej z kotłem kondnsacyjnym 170kW De Dietrich, instalacje c.o. i c.w.u., instalację gazową, instalację kanalizacji z...

Dom Zdrojowy w Wapiennem

Wykonanie instalcji sanitarnych wraz z kotłownią gazową- 2012r. w nowo budowanym budynku wykonano instalację c.o. z montażem grzejników, instalację wod-kan oraz budowę kotłowni gazowej.

Zespół Szkół im.J.K.Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

Wykonanie kotłowni gazowej 150kW wraz z instalacjami – 2012r. Zakres robót obejmował budowę nowej kotłowni gazowej z jednym kotłem 150kW De Dietrich, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalację wentylacji.

BST GODROM w Gorlicach

Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową 250kW - 2012r. Zakres robót obejmował technologię kotłowni z montażem dwóch kotłów olejowych 100kW + 150kW magazyn oleju 10 tyś. litrów, roboty budowlane, sieć kanalizacji technologicznych oraz instalacje c.o.

Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu

Modernizacja kotłowni gazowej 550kW – 2012r. Zdemontowano stary kocioł, a na jego miejsce został zamontowany nowy kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 550kW De Dietrich wraz z modernizacją automatyki.